Trang 1399, kết quả từ 13981 tới 13990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Chuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Chuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Viễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Viễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Minh Quản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Minh Quản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Kỳ Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Kỳ Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Thị Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Chú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...139413951396139713981399140014011402...74341