Trang 1396, kết quả từ 13951 tới 13960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Triệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Trung Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lương Đức Số

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Đức Số, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Tuấn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tuấn Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đức Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Hoá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...139113921393139413951396139713981399...74341