Trang 1394, kết quả từ 13931 tới 13940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Hữu Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hữu Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Thiên Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thiên Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/949, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Đinh Ngọc Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Ngọc Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Thế Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Như Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Như Mỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...138913901391139213931394139513961397...74341