Trang 1397, kết quả từ 13961 tới 13970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Ngọc Huế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Huế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Nguyên Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nguyên Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Khi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Khi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Như Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Như Phan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Ngọc Xớm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Xớm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Hữu Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hữu Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Xuân Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Y, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bá Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...139213931394139513961397139813991400...74341