Trang 1395, kết quả từ 13941 tới 13950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1961, hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1960, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Đinh Đắc Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Đắc Ngôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Vạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Gióng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Gióng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Danh Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Danh Lam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Trọng Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trọng Tuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...139013911392139313941395139613971398...74341