Trang 1398, kết quả từ 13971 tới 13980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh Quang Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quang Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đình Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Huân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Khiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Khiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đinh Công Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 26/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mai Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lý Huy Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Huy Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Xuân Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Kiểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...139313941395139613971398139914001401...74341