Trang 1401, kết quả từ 14001 tới 14010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Võ Quốc Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Quốc Kiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Văn Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Danh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Công Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Chức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn An, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Do Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Do Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thủ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thủ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngữ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Ngọc Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Ngọc Hinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Công Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...139613971398139914001401140214031404...74341