Trang 1404, kết quả từ 14031 tới 14040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Toán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Triệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Công Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Công Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Tước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Văn Chanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Chanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hợp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...139914001401140214031404140514061407...74341