Trang 1403, kết quả từ 14021 tới 14030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Khá Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Khá Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Lũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Quang Lại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Lại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Công Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Kiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Minh Duật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Duật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Linh Quyết Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Linh Quyết Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...139813991400140114021403140414051406...74341