Trang 1406, kết quả từ 14051 tới 14060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn ốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ốc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn ốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ốc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/12/1946, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Trọng Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Xuân Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân ích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân ích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Dậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...140114021403140414051406140714081409...74341