Trang 1405, kết quả từ 14041 tới 14050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Điệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1960, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tri, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Quách Tiến Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Tiến Kỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Ôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

1...140014011402140314041405140614071408...74341