Trang 1407, kết quả từ 14061 tới 14070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Công Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Hồng Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hồng Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Minh Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Minh Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Lư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Trọng Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Trọng Tĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Đức Nụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Nụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Xuân Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Lũn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lũn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Man

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Man, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...140214031404140514061407140814091410...74341