Trang 1408, kết quả từ 14071 tới 14080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Sao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Sao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Bờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bờ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Cang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Cang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Khắc Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Khắc Tĩnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Dỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Dỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Đốm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đốm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Mạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Mạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...140314041405140614071408140914101411...74341