Trang 156, kết quả từ 1551 tới 1560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Mu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Mu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 20/9/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhôm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhôm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 3/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Văn Chệch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chệch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khắn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 4/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Mai Thị Tuyết Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thị Tuyết Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Đặng Thị Bận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thị Bận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 22/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Xuân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Đỗ Thị Dơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Thị Dơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 22/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lê Thành Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thành Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 22/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...151152153154155156157158159...74341