Trang 153, kết quả từ 1521 tới 1530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Phạm Ngọc Rành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Rành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Văn Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lâm Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 7/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Hà Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Song, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 6/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...148149150151152153154155156...74341