Trang 152, kết quả từ 1511 tới 1520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Huỳnh Văn Biếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Biếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Dương Quốc Hông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Quốc Hông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lê Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thế Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Hào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tấn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tấn Phước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 21/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...147148149150151152153154155...74341