Trang 158, kết quả từ 1571 tới 1580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 5/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Võ Văn luông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn luông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Sứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sứa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 13/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Quốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quốc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thời, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...153154155156157158159160161...74341