Trang 157, kết quả từ 1561 tới 1570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/11/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Thái Văn Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Huynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/11/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Đúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đúng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Liêu Văn Gởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liêu Văn Gởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...152153154155156157158159160...74341