Trang 155, kết quả từ 1541 tới 1550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Cao Văn Lược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Lược, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 22/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chiều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 2/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Võ Văn Đáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đáng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Huỳnh Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Võ Văn Gô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Gô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 14/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...150151152153154155156157158...74341