Trang 1759, kết quả từ 17581 tới 17590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Minh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thoá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Tạ Văn Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Văn Khang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Lô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lương Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Tác, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...175417551756175717581759176017611762...74341