Trang 1757, kết quả từ 17561 tới 17570 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Dương Văn Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hoa Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoa Cơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nông Văn Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Văn Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cù Huy Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cù Huy Mậu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Bành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...175217531754175517561757175817591760...74341