Trang 1761, kết quả từ 17601 tới 17610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hàm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Trung Gắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Gắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Huy Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Lực, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...175617571758175917601761176217631764...74341