Trang 1755, kết quả từ 17541 tới 17550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đình Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1902, hi sinh 31/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Văn Dực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Dực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ly Văn Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ly Văn Khâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Mậu Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mậu Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1802, hi sinh 30/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hữu Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Ngoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Ngoạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Như Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Như Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Trọng Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngãu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngãu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...175017511752175317541755175617571758...74341