Trang 1754, kết quả từ 17531 tới 17540 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Inh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Inh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hà Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Cung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thanh Ngắn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Ngắn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Oắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Oắt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Đức Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 10/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Bá Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Hộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Thuộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thuộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Minh Sướt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Sướt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 17/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Công, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...174917501751175217531754175517561757...74341