Trang 1756, kết quả từ 17551 tới 17560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Bạch Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bạch Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Quang Thôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Thôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/4/1960, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Đức Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngâu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Bá Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Hợp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Đình Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1802, hi sinh 27/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 31/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...175117521753175417551756175717581759...74341