Trang 1758, kết quả từ 17571 tới 17580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Đình Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đình Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Cẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Cẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Dy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Dy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Hữu Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thế Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Ngụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Như Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Như Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đậu Bá Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Bá Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...175317541755175617571758175917601761...74341