Trang 1763, kết quả từ 17621 tới 17630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Quốc Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Xuân Diễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Xuân Diễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Thị Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thị Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Thị Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Kiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Hữu Thiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Thiềm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...175817591760176117621763176417651766...74341