Trang 1765, kết quả từ 17641 tới 17650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Tuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thị Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Chín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Chín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thái Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thái Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Thái Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Minh Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thái Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...176017611762176317641765176617671768...74341