Trang 1764, kết quả từ 17631 tới 17640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Quốc Tàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Tàm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Hữu Mao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Mao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lưu Đình Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Đình Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Sóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sóng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thị Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Quang Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Quang Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...175917601761176217631764176517661767...74341