Trang 1766, kết quả từ 17651 tới 17660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Dương Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Dương Toán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Ngư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cảnh Ngư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Như Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Hoà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Quách Thị Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Thị Nha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vỗ Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vỗ Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Bùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...176117621763176417651766176717681769...74341