Trang 1767, kết quả từ 17661 tới 17670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngãi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Minh Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Phong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Dương Xuân Tĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Xuân Tĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Chu Đức Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Đức Bá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...176217631764176517661767176817691770...74341