Trang 181, kết quả từ 1801 tới 1810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Thanh Nghị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thanh Nghị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 26/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Ngô Quang Choan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Choan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đinh Văn Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Viền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Viền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Hồ Duy Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Duy Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Vũ Tư Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tư Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Lê Quang Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Biểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Trần Trung Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Triều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Lê Trọng Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lê Thanh Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...176177178179180181182183184...74341