Trang 2220, kết quả từ 22191 tới 22200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Phương Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Phương Nam, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Liệt sỹ: Thật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Liệt sỹ: Thật, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn On

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn On, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Trương Văn Nông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Nông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Lan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Thạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thạc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...221522162217221822192220222122222223...74341