Trang 2219, kết quả từ 22181 tới 22190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Xuân Đài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Đài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Ngọc Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 17/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Hồng Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lại Văn Dực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lại Văn Dực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 9/1/1987, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Minh Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Minh Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Thị Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thị Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1967, hi sinh 10/9/1986, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị

1...221422152216221722182219222022212222...74341