Trang 2218, kết quả từ 22171 tới 22180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Xuân Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Xuân Đậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 10/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Ngọc Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Đằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 19/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Mạnh Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Diệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Mạnh Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mạnh Diệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Đình Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 17/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 26/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Văn Đản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Đản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...221322142215221622172218221922202221...74341