Trang 2298, kết quả từ 22971 tới 22980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 25/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Thế Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thủy - Xã Tiên Thủy - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Võ Thái Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thái Loan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thái Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...229322942295229622972298229923002301...74341