Trang 2297, kết quả từ 22961 tới 22970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Huy Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Huy Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyện Thanh Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyện Thanh Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Võ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Võ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1968, hi sinh 14/9/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Dỉnh Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Dỉnh Trường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vi Văn Mánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Mánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Duy Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Duy Bắc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Mai Xuân Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Mùi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 13/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...229222932294229522962297229822992300...74341