Trang 2296, kết quả từ 22951 tới 22960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cuốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cuốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thái Doãn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Doãn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 14/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Lương Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lương Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Tiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần H

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần H, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam Chính - Xã Cam Chính - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị

1...229122922293229422952296229722982299...74341