Trang 230, kết quả từ 2291 tới 2300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Phú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 2. Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Tấn Phát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Hà Công Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Công Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 4. Liệt sĩ Lò Văn Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 5. Liệt sĩ Lường Văn Mứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lường Văn Mứng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 6. Liệt sĩ Cầm Văn Quánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cầm Văn Quánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 7. Liệt sĩ Khuất Văn Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khuất Văn Truyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 8. Liệt sĩ Hà Văn Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Tuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/4962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La
 10. Liệt sĩ Đinh Công Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Công Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/6/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mai sơn - Huyện Mai Sơn - Sơn La

1...225226227228229230231232233...74341