Trang 2381, kết quả từ 23801 tới 23810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Yết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Yết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/12/164, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đ Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đ Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Quang Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Công, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Sơn Phú - Xã Sơn Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trần Ngọc Bá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Bá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Quang Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Quang Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Lưu Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Lưu Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Cồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cồn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Cộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cộng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bá Biển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Biển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...237623772378237923802381238223832384...74341