Trang 2384, kết quả từ 23831 tới 23840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Huy Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Công Cho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Công Cho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Mai Văn Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ché

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ché, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Ngọc Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Chiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Cung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...237923802381238223832384238523862387...74341