Trang 2382, kết quả từ 23811 tới 23820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Còn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Còn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lý Văn Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Văn Ban, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Còn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Còn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Minh Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Minh Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Ngọc Bô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Bô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hữu Côi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Côi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Khắc Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khắc Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/5/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Quang Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Phú - Xã Hải Phú - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...237723782379238023812382238323842385...74341