Trang 2508, kết quả từ 25071 tới 25080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đàm Khắc Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Khắc Thêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Thải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn VănThân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn VănThân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Viết Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nông Quốc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Quốc Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đàm Văn Thẹt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Thẹt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Cao Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Cao Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...250325042505250625072508250925102511...74341