Trang 2506, kết quả từ 25051 tới 25060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lãng Minh Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lãng Minh Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 22/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nông Công Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Công Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 13/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Triệu Phương Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Phương Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/12/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lý Quốc Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Quốc Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 30/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Tồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 8/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Mạnh Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Mạnh Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Tóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 22/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vi Văn Tiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Tiễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/5/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...250125022503250425052506250725082509...74341