Trang 2617, kết quả từ 26161 tới 26170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thiện Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiện Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Duyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 25/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Ngọc Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Đắc Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đắc Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Diêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Diêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Ư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Ư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quang Cỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Cỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...261226132614261526162617261826192620...74341