Trang 2612, kết quả từ 26111 tới 26120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Thiết Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thiết Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 17/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 1/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 29/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Già

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Già, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 18/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quy Giai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quy Giai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Chu Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...260726082609261026112612261326142615...74341