Trang 2621, kết quả từ 26201 tới 26210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Bá Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 25/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Xuân Cấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Xuân Cấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Cậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Ngọc ẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc ẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Minh Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Tươi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Đỗ Trọng Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Trọng Cải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 19/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Văn Bui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Bui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 24/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Quang Bôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quang Bôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...261626172618261926202621262226232624...74341