Trang 2622, kết quả từ 26211 tới 26220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Minh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1982, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Phạm Vũ Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Vũ Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Đức Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phùng Yên Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Yên Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Khắc Ban

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Khắc Ban, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 18/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Ngọc Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hải Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hải Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 4/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...261726182619262026212622262326242625...74341