Trang 2625, kết quả từ 26241 tới 26250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Ngọc Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ri, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Thành Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thành Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Chiến Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Chiến Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 21/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thị Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 19/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 15/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Thành Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thành Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Công Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ký, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Quang Hồ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Hồ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 28/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...262026212622262326242625262626272628...74341