Trang 280, kết quả từ 2791 tới 2800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lò Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 2. Liệt sĩ Đinh Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 3. Liệt sĩ Lò Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Thang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 5. Liệt sĩ Đinh Văn Chia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Chia, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 6. Liệt sĩ Giáp Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giáp Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 8. Liệt sĩ Lò Văn Địa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Địa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 9. Liệt sĩ Lò Văn Khay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lò Văn Khay, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 10. Liệt sĩ Tòng Văn U

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tòng Văn U, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

1...275276277278279280281282283...74341